Izjava o zasebnosti

Teta Boni spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletnega mesta, skrbno varovala in jih brez vaše privolitve ne bo posredovala tretji osebi oziroma jih uporabila v druge namene. Ker obstajajo na spletnem mestu določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso povezane z našo organizacijo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Teta Boni se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varoval podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

Piškotki (angl. cookies)
Piškotki so informacija o vašem obisku spletnih strani. Na vaš računalnik se ob obisku spletne strani namesti piškotek (datoteka z informacijami), ki na eni strani poskrbi za enostavnost in hitrost, vendar pa po drugi strani predstavljajo tudi vdiranje v zasebnost in v nekaterih primerug dajejo možnost kasnejšega usmerjenega oglaševanja. Teta Boni ne oglašuje z metodami “case sensitive” oglaševanja in tudi znotraj same aplikacije ne shranjuje podatkov o obiskovalcih, njihovih navadah in poizvedbah.

Vsebina piškotka
V piškotku so osnovni podatki o vašem obisku določene spletne strani. Najprej je ime vašega računalnika oziroma vaše ime ter ime obiskane spletne strani. Vsebina piškotka se shrani na vašem računalniku v posebnem direktoriju. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki ste jo obiskali. Na ta način se lahko izve marsikaj o strojni opremi vašega računalnika in uporabi interneta.

Piškotke lahko z določenimi nastavitvami brišemo, vedno pa jih lahko izbriše obiskovalec sam na svojem računalniku. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja zapisanega v naslovni vrstici.